Podjetje Jeunesse global prevzema tudi svojo socialno odgovornost v skupnosti. Glede na to, da Jeunesse ni samo posel, temveč globalna družina, je tudi naša dobrodelna organizacija Jeunesse Kids™ osnovana na vrednoti družine in sodeluje z mednarodno dobrodelno organizacijo Free the Children. To je leta 1995 osnoval aktivist Craig Kielburger z neusahljivo vero v svet, kjer je mladina lahko svobodna in ima možnost razvijati svoje potenciale. Organizacija opolnomoča otroke in mlade pri odmikanju ovir, ki jim preprečujejo živeti kot lokalno in globalno aktivni posamezniki.

dobrodelnost

Njihovi programi Adopt a Village (Posvojitev vasi) so trenutno aktivni v vzhodni Afriki, Sierri Leone, Gani, Ekvadorju, Nikaragvi, ruralni Kitajski in Indiji ter na Haitiju. Gre za holističen in trajnostni razvoj vasi, pri katerem družinam zagotovijo samozadostnost, zaradi česar nikoli več ne bodo izkušale revščine. V vsaki vasi postavijo oz. obnovijo šolo, vzpostavijo zdravstveno oskrbo, pridelavo hrane, stalen dotok čiste vode ter priložnosti za starše, da dostojno preskrbijo svoje družine.

Vrednote Jeunesse Kids™ so tesno povezane s konceptom Free the children: ponuditi otrokom pravico, ki bi si jo vsak zaslužil od rojstva – pravico do zdravja, izobrazbe in zaščite, ki jo potrebujejo, da varno odrastejo. Do sedaj smo skupaj posvojili tri vasi, in sicer na Kitajskem, v Sierri Leone in Ekvadorju. In kar je najlepše pri tem – distributerji z vseh delov sveta pristopajo k tej revolucionarni iniciativi za harmonijo v družinah na težavnih območjih. Zavedajo se namreč, da ob tem ne samo pomagamo otrokom, temveč popolnoma spreminjamo njihovo prihodnost.