Spletna stran www.jeunesse.si je v lasti podjetja JEUNESSE GLOBAL. Lastnik spletne strani se zavezuje k spoštovanju vaše pravice do zasebnosti in spoštovanju veljavne zakonodaje, ki ureja področje zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Z uporabo spletne strani obiskovalec potrjuje, da je prebral IZJAVO O ZASEBNOSTI IN VARSTVU PODATKOV in da se z njo strinja. S tem ko obiskovalec uporablja spletno stran www.jeunesse.si podaja tudi soglasje k zbiranju in uporabi osebnih podatkov, kot je to opisano v nadaljevanju. V kolikor obiskovalec ne soglaša z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov, potem naj ne vpisuje svojih osebnih podatkov na spletno stran www.jeunesse.si, kot je opisano v nadaljevanju.

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani www.jeunesse.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu).

Zakaj? Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Podjetje JEUNESSE GLOBAL tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Koliko časa? Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 mesece, nato se brišejo.

Podjetje JEUNESSE GLOBAL bo v skladu z zakonskimi zahtevami:

  • Zbralo, uredilo in posredovalo osebne podatke obiskovalca spletne strani le z njegovim izrecnim soglasjem.
  • Zbiralo le podatke, ki ustrezajo namenu, zaradi katerega se zbirajo.
  • Obdelalo obiskovalčeve osebne podatke na način, skladen z začetnim namenom zbiranja le-teh ali v katerega je privolil sam obiskovalec, ko je podatke vpisal.
  • Bo uporabljajo obiskovalčeve osebne podatke izključno za namene neposrednega marketinga in obveščanja o novostih, ugodnostih in akcijah, ki jih bo pripravilo podjetje JEUNESSE GLOBAL.
  • Zagotovilo ustrezno zaščito osebnih podatkov, da se ne razkrijejo tretji osebi.

Podjetje JEUNESSE GLOBAL zbira le podatke, ki jih je obiskovalec spletne strani zavestno in prostovoljno zaupal, ko je uporabljal spletno stran www.jeunesse.si, kot npr. podatke, ki jih navede v kontaktnem obrazcu.

Podjetje JEUNESSE GLOBAL uporablja varnostne ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nepooblaščenim razkritjem, zlorabo ali spremembo, kakor je to običajno za vse strani povezane s spletom. Žal pa obiskovalcu spletne strani ne moremo popolnoma zagotoviti varnosti podatkov, ki jih posreduje preko spleta in ne odgovarjamo za kršitve varnosti, katerih ne moremo preprečiti z razumnimi ukrepi.

Podjetje JEUNESSE GLOBAL si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pravila brez predhodnega obvestila z objavo novih in popravljenih pravil na spletni strani www.jeunesse.si. Če pride do spremembe pravil ali katerekoli izjave o varovanju zasebnosti, se bodo spremembe nanašale le na osebne podatke, ki jih bomo zbrali po objavi spremenjenih pravil.

DODATNA POJASNILA

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede naše politike zasebnosti, nam to lahko sporočite preko kontaktnega obrazca.